بالا
صفحه نخست دانشگاه علوم پزشکی تبریز
فاجعه زیست‌محیطی
Tarix: 18 می 13:43
Yazar: Axar.az
بیمارستان‌های تبریز
Tarix: 14 فوریه 14:07
Yazar: Axar.az
مهاجرت پزشکان
Tarix: 5 فوریه 18:14
Yazar: Axar.az
آذربایجان جنوبی
Tarix: 1 دسامبر 2023 12:42
Yazar: Axar.az
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Tarix: 25 اکتبر 2023 12:36
Yazar: Axar.az
زن، زندگی، آزادی
Tarix: 17 آگوست 2023 11:31
Yazar: Axar.az
دانشگاه علوم پزشکی
Tarix: 6 آگوست 2023 18:49
Yazar: Axar.az
دانشجویان معترض
Tarix: 1 آگوست 2023 16:42
Yazar: Axar.az
اهدای عضو
Tarix: 24 جولای 2023 14:23
Yazar: Axar.az
الکل صنعتی
Tarix: 19 جون 2023 18:43
Yazar: Axar.az
اخبار روز