بالا
صفحه نخست سلامت
ایران آلاینده‌ هوا
Tarix: 8 خرداد 13:11
Yazar: Axar.az
نشست خبری
Tarix: 26 اردیبهشت 20:05
Yazar: Axar.az
گردن و گلوی
Tarix: 15 اردیبهشت 21:40
Yazar: Axar.az
ماریا ون کرخو
Tarix: 15 اردیبهشت 21:21
Yazar: Axar.az
سازمان هواشناسی
Tarix: 21 فروردین 16:02
Yazar: Axar.az
مهاجرت گسترده پرستاران
Tarix: 19 فروردین 16:50
Yazar: Axar.az
بیماری‌های عفونی
Tarix: 18 فروردین 22:47
Yazar: Axar.az
گاز مونو اکسید کربن
Tarix: 16 فروردین 16:21
Yazar: Axar.az
اقدامات سرکوبگرانه
Tarix: 3 اسفند 2022 12:40
Yazar: Axar.az
اخبار روز