بالا
صفحه نخست ادبیات
ملا نصرالدین
Tarix: 11 فوریه 20:54
Yazar: Axar.az
میکائیل مشفق
Tarix: 6 ژانویه 17:20
Yazar: Axar.az
ادبیات مکتوب ترک‌ها
Tarix: 18 دسامبر 2023 16:51
Yazar: Axar.az
شاعر
Tarix: 18 سپتامبر 2023 12:16
Yazar: Axar.az
کاملترین دیوان ترکی
Tarix: 5 سپتامبر 2023 17:15
Yazar: Axar.az
صمدبهرنگی
Tarix: 31 آگوست 2023 18:48
Yazar: Axar.az
نظامی گنجوی
Tarix: 4 جولای 2023 16:42
Yazar: س.چاغچی
شاعر ملی آذربایجان
Tarix: 4 می 2023 16:33
Yazar: Axar.az
ارومیه
Tarix: 10 فوریه 2023 14:20
Yazar: Axar.az
شاعر سرشناس آذربایجان
Tarix: 9 فوریه 2023 22:27
Yazar: Axar.az
بنیان گذار مکتب حیدر بابا
Tarix: 25 ژانویه 2023 11:48
Yazar: احد علیوند
شاعر و متفکّر
Tarix: 23 ژانویه 2023 12:28
Yazar: Axar.az
۱۱ هزار اولدوز
Tarix: 17 ژانویه 2023 14:39
Yazar: ابراهیم ساوالان
اخبار روز