بالا
صفحه نخست رجب طیب اردوغان
رئیس جمهور ترکیه
Tarix: 12 جولای 13:34
Yazar: Axar.az
اداره ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه
Tarix: 10 جولای 10:49
Yazar: Axar.az
رئیس جمهور ترکیه
Tarix: 9 جولای 11:31
Yazar: Axar.az
مریح دمیرال
Tarix: 4 جولای 15:11
Yazar: Axar.az
دیمیتری پسکوف
Tarix: 4 جولای 12:43
Yazar: Axar.az
رجب طیب اردوغان
Tarix: 3 جولای 13:11
Yazar: Axar.az
رئیس‌جمهوری ترکیه
Tarix: 3 جولای 11:23
Yazar: Axar.az
رئیس جمهوری روسیه
Tarix: 3 جولای 10:45
Yazar: Axar.az
رئیس‌جمهور ترکیه
Tarix: 27 جون 11:23
Yazar: Axar.az
ترکیه
Tarix: 23 جون 18:00
Yazar: Axar.az
اخبار روز