بالا
صفحه نخست زبان مادری
روز جهانی زبان مادری
Tarix: 21 فوریه 11:54
Yazar: Axar.az
تئومان شاهین
Tarix: 21 فوریه 10:54
Yazar: تئومان شاهین
آموزش به زبان مادری
Tarix: 21 فوریه 10:26
Yazar: Axar.az
حسن راشدی
Tarix: 20 فوریه 15:17
Yazar: حسن راشدی
روز جهانی زبان مادری
Tarix: 19 فوریه 10:23
Yazar: Axar.az
روز جهانی زبان مادری
Tarix: 18 فوریه 16:52
Yazar: Axar.az
حامد یگانه پور
Tarix: 18 فوریه 13:56
Yazar: حامد یگانه پور
علی خامنه‌ای
Tarix: 14 فوریه 18:21
Yazar: Axar.az
طاهر نقوی
Tarix: 9 فوریه 17:22
Yazar: طاهر نقوی
حسن راشدی
Tarix: 5 فوریه 11:47
Yazar: حسن راشدی
اخبار روز