بالا
صفحه نخست زندانی سیاسی
زندان ارومیه
Tarix: 24 می 15:31
Yazar: Axar.az
عبدالعزیز عظیمی قدیم
Tarix: 22 می 18:03
Yazar: Axar.az
نرگس محمدی
Tarix: 18 می 12:54
Yazar: Axar.az
فعال آذربایجانی
Tarix: 18 می 09:59
Yazar: Axar.az
ساس در زندان
Tarix: 17 می 12:59
Yazar: Axar.az
جعفر پناهی
Tarix: 15 می 17:53
Yazar: جعفر پناهی
استاد دانشگاه و منتقد حکومت
Tarix: 13 می 12:31
Yazar: گلنار فرهاد
آذربایجان جنوبی
Tarix: 13 می 10:33
Yazar: گلنار فرهاد
مانیتورینگ حقوق بشر ایران
Tarix: 11 می 10:59
Yazar: Axar.az
فعالین‌ آذربایجانی
Tarix: 8 می 15:48
Yazar: Axar.az
اخبار روز