بالا
صفحه نخست آموزش زبان ترکی
روز جهانی زبان مادری
Tarix: 18 فوریه 16:52
Yazar: Axar.az
علی خامنه‌ای
Tarix: 26 سپتامبر 2023 17:31
Yazar: Axar.az
فعال مدنی ترک
Tarix: 18 سپتامبر 2023 17:26
Yazar: Axar.az
زبان ترکی آذربایجانی
Tarix: 31 آگوست 2023 13:57
Yazar: Axar.az
آذربایجان
Tarix: 7 آگوست 2023 15:31
Yazar: Axar.az
ارمنستان
Tarix: 6 جولای 2023 11:31
Yazar: Axar.az
استاد شهریار
Tarix: 19 جون 2023 12:18
Yazar: Axar.az
زبان مادری
Tarix: 24 آوریل 2023 10:42
Yazar: Axar.az
زبان مادری
Tarix: 23 آوریل 2023 10:17
Yazar: Axar.az
زبان مادری
Tarix: 20 آوریل 2023 11:54
Yazar: Axar.az
اخبار روز