بالا

Axar.Az Logo

آموزش زبان مادری (ترکی آذربایجانی) قسمت پنجم

صفحه نخست آموزش زبان مادری
12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

آموزش زبان ترکی آذربایجانی- گام به گام (قسمت پنجم)

سایت خبری Axar.az سعی دارد گام مهمی در جهت آموزش زبان ترکی آذربایجانی به ویژه برای افرادی که برای برقراری ارتباط و انجام امور روزمره به این زبان نیاز دارند بردارد. اميد است كه در اين زمينه موفقيت هايي حاصل گردد.

ساخت جمله با فعل هست و ضمایر فاعلی (درس پنجم)

فعل هست در زبان ترکی طبق جدول زیر صرف می‌شود. این فعل‌ به انتهای اسم یا صفت قبل از خود می‌چسبد و معنی بودن می‌دهد. با توجه به این‌که فعل هست به صورت پسوند به کلمه قبلی می‌چسبد، ممکن است چند حالت برای آن وجود داشته باشد که با چند مثال آن را توضیح خواهیم داد.

هستم Varam هستیم Varıq

هستی Varsan هستید Varsınız

هست Vardır هستند Vardırlar

همانطور که در جدول مشخص است فعل هست در تمامی ضمایر آن دارای مصوت است. بنابراین می‌تواند با توجه به کلمه قبل از خود به چند شکل تلفظ و نوشته شود. به عنوان مثال در صورتی که آخرین مصوت کلمه قبل از فعل، مصوت «a» باشد، در این صورت تلفظ و نوشتار آن به همان صورت «am» خواهد بود اما در غیر اینصورت، تلفظ و نوشتار آن به «əm» تغییر می‌کند. به مثال‌های زیر و نحوه تلفظ آن‌ها توجه کنید.

جمله فارسی، جمله ترکی، تلفظ، توضیح

من شاد هستم، Mən şadam، من شادام، چون مصوت a در صفت شاد وجود دارد با اضافه شدن فعل هستم، نوشتار و تلفظ آن به همان صورت اصلی «آم» است.

من عصبانی هستم، Mən hırslıyəm، من هیرسلی‌یَم، در صفت عصبانی مصوت «ı» وجود دارد، بنابراین هنگام اضافه شدن فعل به آن نوشتار و تلفظ آن از «am» به «əm» تغییر می‌کند.

تو جوان هستی، sən gəncsən، سّن گَنجسَن، در صفت جوان آخرین مصوت «ə» است که با «a» موجود در فعل «هستی» هماهنگ نیست. بنابراین از «am» به «əm» تغییر می‌کند.

تو بچه هستی، sən uşaqsan، سن اوشاق سان، هماهنگی آخرین مصوت کلمه و فعل و عدم تغییر در نوشتار و تلفظ فعل هست.

فعل هست، فعل اصلی برای ساخت سایر افعال است که با اضافه شدن به آخر فعل، فاعل یک فعل را مشخص می‌کند. در واقع نقش «am» در افعال اول شخص زبان ترکی همانند «میم» در انتهای فعل «می‌آيم» برای زبان فارسی است. نکات زیر در این مورد قابل توجه است.

پسوندها اگر شامل مصوت «a» باشند آنگاه دو حالت برای تلفظ و نوشتار آن وجود دارد و اگر شامل حرف «ı» باشند، آنگاه برای نوشتار و تلفظ آن چهار حالت متصور است. این حالت‌ها با توجه به آخرین مصوت کلمه قبل از پسوند مشخص می‌شوند. برای منفی کردن فعل هست، کلمه «değil» قبل از فعل استفاده می‌شود. تلفط کلمه حاصل نیز از قواعد هماهنگی اصوات پیروی می‌کند. به طور مثال معادل ترکی جمله من شاد نیستم، عبارت «mən şad deyiləm» است که تلفظ و نوشتار آن با «ə» است، چرا که آخرین حرف مصوت کلمه «deyil» حرف «i» است که یک مصوت «اینجه» است و با «a» که یک مصوت «قالین» است، هماهنگ نیست. اگر فعل هست به یک فعل دیگر اضافه شده باشد، آنگاه عبارت «dır» هم از «سوم شخص مفرد» و هم از «سوم شخص جمع» حذف می‌شود. در بخش‌ بعدی نحوه ساخت افعال آموزش داده خواهد شد.

"پایان درس پنجم"

تاریخ
2023.03.14 / 13:40
نویسنده
Axar.az
شهرها
سایر اخبار

آموزش زبان مادری (ترکی آذربایجانی) قسمت بیست وهشتم

آموزش زبان مادری (ترکی آذربایجانی) قسمت بیست وهفتم

آموزش زبان مادری (ترکی آذربایجانی) قسمت بیست وششم

آموزش زبان مادری (ترکی آذربایجانی) قسمت بیست و پنجم

آموزش زبان مادری (ترکی آذربایجانی) قسمت بیست و چهارم

آموزش زبان مادری (ترکی آذربایجانی) قسمت بیست و سوم

آموزش زبان مادری (ترکی آذربایجانی) قسمت بیست و دوم

آموزش زبان مادری (ترکی آذربایجانی) قسمت بیست و یکم

آموزش زبان مادری (ترکی آذربایجانی) قسمت بیستم

آموزش زبان مادری (ترکی آذربایجانی) قسمت نوزدهم

اخبار روز