بالا

Axar.Az Logo

آموزش زبان مادری (ترکی آذربایجانی) قسمت پانزدهم

صفحه نخست آموزش زبان مادری
12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

آموزش زبان ترکی آذربایجانی- گام به گام (قسمت پانزدهم)

سایت خبری Axar.az سعی دارد گام مهمی در جهت آموزش زبان ترکی آذربایجانی به ویژه برای افرادی که برای برقراری ارتباط و انجام امور روزمره به این زبان نیاز دارند بردارد. اميد است كه در اين زمينه موفقيت هايي حاصل گردد.

آموزش اسامی در زبان ترکی آذربایجانی

آموزش زبان ترکی آذربایجانی نیز همانند سایر زبان‌ها با فعل‌ها شروع و با اسامی ادامه می‌یابد. تا اینجای کار الفبای زبان ترکی، قوانین مربوط به هماهنگی اصوات و همچنین نحوه ساخت فعل‌ها بررسی شده است. در ادامه، به بررسی اسامی ترکی در طبقه‌بندی‌های مختلف می‌پردازیم.

ضمایر ملکی در زبان ترکی آذربایجانی

ضمایر ملکی، به ضمایری گفته می‌شود که به اسم اضافه می‌شوند تا مالکیت آن را به شخص یا چیز خاصی منتسب کنند. به عنوان مثال، وقتی در فارسی می‌گوییم «کتابم»، میم در انتهای کلمه مالکیت کتاب را به اول شخص مفرد یعنی من، نسبت می‌دهد، بنابراین میم در اینجا به عنوان ضمیر ملکی تعریف می‌شود. در ادامه این بخش از آموزش زبان ترکی آذربایجانی ضمایر ملکی این زبان را آموزش می‌دهیم.

ضمیر ملکی معادل ضمیر ملکی در ترکی آذربایجانی ضمیر ملکی معادل ضمیر ملکی در ترکی آذربایجانی
مال من Im مال ما ImIz
مال تو In مال شما Inız
مال او I مال آن‌ها ları

این ضمایر همه شامل مصوت «I» هستند. بنابراین طبق قاعده هماهنگی مصوت‌ها در زبان ترکی، این عبارت‌‌ها می‌توانند به مصوت‌های دیگر تغییر یابند. در جدول زیر می‌توانید مثال‌هایی از استفاده از ضمایر ملکی مشاهده کنید. خط فاصله برای مشخص شدن اسم از پسوند‌ها استفاده شده است. این مثال‌ها مالکیت سر، دست، بازو و چشم را برای تمام فاعل‌ها نشان می‌دهد.

فاعل مالکیت سر مالکیت دست مالکیت بازو مالکیت چشم
اول شخص مفرد (سرم)‌ Başim (دستم) Əlim (بازوم) Qolum (‌چشمم) Gözüm
دوم شخص مفرد (سرت)‌ Başın (دستت) Əlin (بازوت) Qolun (چشمت) Gözün
سوم شخص مفرد (سرش)‌ Başı (دستش) Əli (بازوش) Qolu (چشمش)‌ Gözı
اول شخص جمع (سرمان)‌ Başımız (دستمان) Əlimiz (بازویمان) Qolumuz (چشممان) Gözümüz
دوم شخص جمع (سرتان) Başınız (دستتان) Əliniz (بازویتان) Qolunuz (چشمتان) Gözünüz
سوم شخص جمع (سرشان) Başları (دستشان) ƏllƏri (بازویشان) Qolları (چشمشان) Gözləri

"پایان قسمت پانزدهم"

تاریخ
2023.04.07 / 18:52
نویسنده
Axar.az
شهرها
سایر اخبار

آموزش زبان مادری (ترکی آذربایجانی) قسمت بیست وهشتم

آموزش زبان مادری (ترکی آذربایجانی) قسمت بیست وهفتم

آموزش زبان مادری (ترکی آذربایجانی) قسمت بیست وششم

آموزش زبان مادری (ترکی آذربایجانی) قسمت بیست و پنجم

آموزش زبان مادری (ترکی آذربایجانی) قسمت بیست و چهارم

آموزش زبان مادری (ترکی آذربایجانی) قسمت بیست و سوم

آموزش زبان مادری (ترکی آذربایجانی) قسمت بیست و دوم

آموزش زبان مادری (ترکی آذربایجانی) قسمت بیست و یکم

آموزش زبان مادری (ترکی آذربایجانی) قسمت بیستم

آموزش زبان مادری (ترکی آذربایجانی) قسمت نوزدهم

اخبار روز